Prayer week Day 2

fasting 2

Dinsdag 26 mei 2015, Vasten tot 12:00

Thema: Set your heart to Seek Gods

Bijbel lezing: Daniel 9:3-5

3 And I set my face unto the Lord God, to seek by prayer and supplications, with fasting, and sackcloth, and ashes: 4 And I prayed unto the Lord my God, and made my confession, and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love him, and to them that keep his commandments; 5 We have sinned, and have committed iniquity, and have done wickedly, and have rebelled, even by departing from thy precepts and from thy judgments:

Korte uitleg:

We zingen zo vaak het lied “ als de muziek vervaagd “ en dan zingen Het gaat toch om U, om U alleen Jezus. Deze Jezus die uit Zijn perfecte liefde Zijn leven gaf voor ons. Wees stil en denk aan jouw leven in het aangezicht van de Heilige God.

 Het vasten gaat deze dag niet over jezelf niet jouw wensen niet jouw doel. Nee vasten is om een ander daarom willen we niet eten noch drinken. Het gaat nu om onze Heer, onze God, onze Jezus. Wij zoeken Zijn aangezicht vandaag.

Gebedspunten ( Prayer topics)

1 Aanbid God. (Worship god)

2 Vraag voor vergeving erken jouw zonden voor God. (Ask for forgiveness, acknowledge your sin before God)

3 Bid voor de kerk. Denk aan de staat van de kerk. Zijn wij het felle stralende licht van de vrede en oneindige liefde van God de zoon. (Pray for the church. Think about the condition of the church. Are we the bright light of peace and the unending love from God the son.)

7DAYSFASTINGTo see an overview of the full program week click here. And also read the bible studie topics from previous days if you have missed it. God bless you.