Ministries

Activiteiten in de kerk

Bijbelstudie
Tijdens de vrijdag avond diensten wordt er soms bijbelstudie lessen gehouden voor alle leden en andere geintresseerden. Heb je bepaalde vragen of wil je meer weten over God dan ben je van harte welkom.

De koor en de band
In de kerk hebben we een koor en een band die voor het muziek, lofprijzing en aanbidding zorgen. De koor treed in zijn geheel ook op tijdens diensten, conferentie’s en andere programma’s.

Welkomst Team
De welkomteam bestaat uit de leiders en een aantal vrijwilligers in de kerk die graag een handje willen helpen. Je hebt bijvoorbeeld de Ushers, gastvrouwen/heren en de catering. Zij begeleiden de bezoekers in de kerk en zijn er voor om iedereen zich thuis te laten voelen in het huis van de Heer. Heb je een vraagje, dan staan zij altijd bereid je te helpen.

De jeugdbeweging (Youth Ministry)
De jeugdkerk speelt een actieve rol in de Nationale Jeugdbeweging (Youth Movement) van de Church of Pentecost hier in Nederland. Jaarlijks worden er een aantal grote converentie´s gehouden zoals, Youth Day, Ethnic Praise en de Jeugdkamp. Ook wordt er op regionaal niveau heel wat leuke uitjes georganiseerd voor de jongeren, zoals de filmavonden en het grote zomerfestival.

De Ladies Ministry
We hebben ook een Ladies Ministry. Die verzorgt speciaal voor alle dames een aantal activiteiten en programma’s.

Tijdelijke Projecten
Af en toe worden er ook andere projecten/activiteiten georganiseerd waarbij jij ook kan meehelpen het sucesvol af te ronden. Bekijk nu de prikbord of aankondigingen om te zien of er iets leuks bij staat voor jou.

Wist je dat?

  • Het wordt kerk eigenlijk ‘gekozen uit’ betekend. De kerk is dus niet het gebouw maar de mensen in het gebouw die een eenheid vormen, een familie, Gods familie. Die bestaan uit waardevolle mensen, gekozen door God om deel te nemen aan het bouwen van Zijn koningkrijk. Als kerk moedigen we iedereen dan ook aan zoveel mogelijk actief deel te nemen aan alle activiteiten, want elk mens is belangrijk en kan een waardevolle bijdrage leveren aan de gemeenschap, onze kerk. (1 Kor. 12:27)
  • De Church of Pentecost vestigingen heeft over de hele wereld en dat het aantal leden in 2010 wereldwijd 1.980.843 telden verdeeld over 15.167 kerken in 84 verschillende landen. Bekijk hier onze gemeenschappelijke Europese website.
  • Jaarlijks verschillende kleine en grote conferentie’s gehouden worden. Op regionaal niveau hebben we een aantal keren per jaar de ‘Joint Services’ met Pentecost Den Haag Centraal, PIWC Den Haag (engelse dienst), en Pentecost Leiden. Op nationale niveau vindt om de twee jaar de grote Paasconferentie plaats.
  • We hebben onze eigen facebook, youtube en twitter account! Vergeet ons dus niet toe te voegen. God is liefde, wees gezegend!!!

Facebook: www.facebook.com/cop.dutchassembly