Prayer week Day 1

fasting 1

Maandag 25 Mei 2015, vasten tot 11:00

Thema: Set your heart to see the sign of times Bijbel lezing: Daniel 10:1-3

1 In the third year of Cyrus king of Persia a thing was revealed unto Daniel, whose name was called Belteshazzar; and the thing was true, but the time appointed was long: and he understood the thing, and had understanding of the vision. 2 In those days I Daniel was mourning three full weeks. 3 I ate no pleasant bread, neither came flesh nor wine in my 2 mouth, neither did I anoint myself at all, till three whole weeks were fulfilled.

Korte uitleg.
Daniel heeft een visie gezien en het ging over een gebeurtenis die waar was, maar nog heel lang zou gaan duren. Deze visioen begreep hij en het bewoog hem om te fasten om niets plezierig te eten. Het was een opening van zijn ogen voor wat er allemaal zal gaan gebeuren en werd bedroeft en zo zette hij zijn hart naar God. Laten wij ook deze eerste dag onze gedachten geheel plaatsen, niet op ons zelf, maar op al het leed wat er gaande is in deze wereld aardbevingen onze broeders in Christus worden vervolgd onthoofd belast verdreven. Kerken worden afgebrand. Laten we onze ogen daar deze dag niet voor sluiten en ons verdriet voelen en uiten richting onze heer.

Gebedspunten (Prayer topics)

1 Laten we Gods aangezicht zoeken om ons te zegenen in ons vasten.(Let us seek God to bless us in fasting)

2 Bid voor het openen van onze ogen. Dat medeleven en medelijden en behulpzaamheid ons hart zal vullen. (Pray that our eyes may be opened. And that our hearts may be filled with sympathy, compassion and that we may be helpfull.)

7DAYSFASTINGGod bless you for joining us on this first day. Keep following us daily and click here to see an overview of our program week. Stay blessed.