Hemelvaartsdag

hemelvaartsdagVandaag herdenken wij dat Jesus naar de hemel is gegaan. Maar voordat hij ging liet hij een belangrijke boodschap achter, dat Hij ons niet alleen achterliet, maar met iets dat ons zou versterken om de waarheid over Hem aan iedereen bekend te maken, zodat we met zijn alle op een dag zijn koningkrijk mee kunnen maken.

Handelingen 1:1-11 (HTB)

1-2 Beste Theofilus, in mijn eerste boek heb ik u verteld over het leven van Jezus en Zijn lessen en hoe Hij terugging naar de hemel, nadat Hij Zijn apostelen verdere aanwijzingen door de Heilige Geest had gegeven.

Gedurende de veertig dagen na Zijn kruisiging is Hij van tijd tot tijd bij de apostelen geweest en bewees hun op allerlei manieren dat Hij het echt Zelf was. Telkens weer sprak Hij met hen over het Koninkrijk van God.

Tijdens één van deze ontmoetingen zei Hij dat zij Jeruzalem nog niet mochten verlaten: “Wacht eerst op wat de Vader beloofd heeft”, zei Hij. “Ik heb al verteld wat er zal gebeuren.

Johannes doopte met water, maar over enkele dagen zullen jullie met de Heilige Geest gedoopt worden.”

Terwijl zij zo bij elkaar waren, vroegen zij Hem: “Here, gaat U nu van Israël weer een vrij land maken, met een eigen koning?”

“Dat hoeven jullie niet te weten”, antwoordde Hij. “Mijn Vader beslist hoe en wanneer bepaalde dingen gebeuren.

Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht krijgen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria. Zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.”

Nadat Hij dit gezegd had, zagen zij hoe Hij omhoog ging in de lucht tot een wolk hem aan het gezicht onttrok.

10 Terwijl zij nog naar de lucht tuurden, stonden er plotseling twee mannen bij hen, met witte kleren aan.

11 “Mannen uit Galilea”, zeiden zij, “wat staat u toch naar de lucht te kijken? Jezus is in de hemel opgenomen. Maar Hij zal net zo terugkomen als u Hem hebt zien weggaan.”

 

De gift die Jesus ons achterliet kwam met een sterke boodschap. En die boodschap gaf weer wat onze taak was als christenen, de reden waarom wij de Heilige Geest nodig hadden, nu Hij naar de Hemel was teruggekeerd. om onszelf te versterken met de hhulp van de Heilig Geest. Om bij Hem te blijven, één te worden met Hem, zodat we vrucht kunnen dragen en groeien in het geloof tot de dag dat Hij terugkeert.

Johannes 14:1-3 (HTB)

14 “Laat uw hart niet bezwaard worden. Vertrouw op God en vertrouw ook op Mij.

Waar mijn Vader woont, zijn vele huizen. Als dat niet zo was, zou Ik het u wel gezegd hebben. Ik ga er nu heen om alles voor u in orde te maken.

Wanneer Ik daarmee klaar ben, kom Ik terug om u op te halen. Dan mag u voor altijd bij Mij zijn.

Johannes 15:1-11, 26,27 (HTB)

15 1-2 “Ik ben de echte wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. De ranken aan Mij die geen vrucht dragen, kapt Hij weg. De ranken die wel vrucht dragen, snoeit Hij om er nog meer vruchten aan te laten komen.

U bent zuiver door het woord dat Ik tot u gesproken heb.

Blijf dicht bij Mij, dan blijf Ik in u. Net zoals een rank alleen maar kan vrucht dragen als zij in de wijnstok blijft, kunt ook u alleen maar vruchtbaar leven als u in Mij blijft.

Ik ben de wijnstok en u bent de ranken. Als u dicht bij Mij blijft en Ik blijf in u, brengt u veel vrucht voort. Want zonder Mij kunt u niets doen.

Wie niet in Mij blijft, wordt weggegooid als een waardeloze rank en zal verdorren. Samen met andere dorre ranken wordt hij in het vuur gegooid en verbrand.

Maar als u één met Mij blijft en mijn woorden niet vergeet, kunt u vragen wat u wilt en het zal gebeuren.

Door veel vrucht te dragen, bewijst u mijn discipelen te zijn. Daardoor wordt mijn Vader grootgemaakt.

Zoals de Vader van Mij houdt, houd Ik van u. Blijf u bewust van mijn liefde.

10 Zorg ervoor dat Ik van u kan blijven houden, door te doen wat Ik zeg. Want de Vader is van Mij blijven houden, doordat Ik heb gedaan wat Hij zei. Leef vanuit Zijn liefde.

11 Ik heb dit gezegd met de bedoeling dat mijn blijdschap in u zal zijn. U zult grote blijdschap ervaren.

26 Als Ik bij de Vader ben, zal Ik mijn Plaatsvervanger sturen. Dat is de Heilige Geest, de bron van alle waarheid. Hij komt uit de Vader en zal u alles over Mij vertellen.

27 Omdat u vanaf het begin bij Mij bent geweest, moet u ook van Mij getuigen.”