Geloof jij dat Jezus het voor jou kan doen?

Astrid

by Sister Astrid Nijhove

De twee blinden
MATTHEÜS 9
27 En toen Jezus vandaar verderging, volgden Hem twee blinden, die riepen: Zoon van David, ontferm U over ons!

28 Toen Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden naar Hem toe. En Jezus zei tegen hen: Gelooft u dat Ik dat kan doen? Zij zeiden tegen Hem: Ja, Heere.

29 Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: Het zal u gaan naar uw geloof.

30 En hun ogen werden geopend. * En Jezus vermaande hen streng en zei: Kijk uit, niemand mag het te weten komen!

31 * Maar zij gingen weg en maakten Hem bekend in heel dat gebied.