Online Diensten

Zoals we allemaal weten zijn er bepaalde maatregelen genomen door de overheid waardoor we voorlopig geen fysieke kerkdiensten kunnen houden. We danken God dat we leven in een tijd met moderne technologie waardoor we niet verhinderd worden om de diensten toch te blijven houden. Hieronder ziet u wanneer en op welke tijden er diensten worden gehouden. U kunt deelnemen aan deze diensten door de ZOOM app te downloaden via de Google Playstore of de App Store. Vervolgens vult u het ID van de bijeenkomst in en het wachtwoord, dit staat hieronder in de foto.
We hopen van u te horen gedurende onze diensten.
God zegent u!