Dit is de liefde van God

De vraag bij menig ziel is wat is de liefde van God? En hoe wordt deze liefde in ons leven ervaren. Wat is het bewijs dat de liefde van God voor ons is.
1 John 5: 3 leest: Want dit is de Liefde Gods, dat wij Zijn geboden bewaren; en Zijn geboden zijn niet zwaar.

Dit is de liefde van God dat wij Zijn geboden bewaren.
En zo is het met elk kind van God. Zodra de wetten van God de geboden van God worden geschreven in ons hard met Zijn vinger dan zal de zonde die in ons is herleven. Want dat is wat de wet ons leert, dat we zondaars zijn en dat we geen genade verdienen. De wet van God leert ons dat we dood zijn in zonden. Paulus omschreef het mooi dat hij voordat hij Jesus ontmoete dacht een ijverig werker van God te zijn en dat hij alle geboden van God bewaarde en deed. Trots was hij de Christenen te berechten tot de dood. Maar de dag dat dezelfde vinger van God die de tien geboden schreef in de stenen tabletten. De dag dat dezelfde vingers de wet van God in het hard schreef van Paulus, die dag de zonde van Paulus herleefde en Paul zag zichzelf dood in de zonde. Rom 7:9
Wanneer de wet van God komt zakt een ziel in zonde en komt tot bekering en nederig zal hij God vergeving vragen. En daar zal de zondaar zijn verlosser ontmoeten Jesus Christus de Here God. Die verteld geloof in de zoon van God. vertrouw in Hem. Want Hij stierf voor een ieder die in hem vertrouwd om de zondaar te wassen en eeuwig leven te geven. Jer 31: 31-34
Is dat niet het beste wat een ziel kan overkomen dat we de wet van God in ons hard geschreven krijgen. Dat je mag weten dat God al jouw zonde vergeven heeft.